02.05.2015 Indianerfest, Tipiti (10:00)
17.10.2015 BAZAR, Tipiti
22.10.2016 Bazar, Tipiti
29.03.2017 Osterwerkstatt im Tipi (14:00 - 17:00)
03.05.2017 Jahreszytetipi (14:00 - 17:00)
20.05.2017 Indianerfest im Tipi (10:00 - 16:00)
30.08.2017 Jahreszytetipi (14:00 - 17:00)
06.09.2017 Herbstwerkstatt im Tipi (14:00 - 17:00)
15.09.2017 Fondueplousch für Erwachsene im Tipi (19:00 - 03:00)
21.10.2017 Tipi-Bachete im Ofenhaus (10:00 - 14:00)
01.11.2017 Jahreszytetipi (14:00 - 17:00)
29.11.2017 Weihnachtsbasteln im Tipi (13:30 - 16:30)